Interaktív vizsgafeladatok számvitelből

Pénzügyi-számviteli ügyintézők részére

1. feladat / 1. feadatsor

Egy alkatrészeket gyártó Kft Egyszerűsített éves beszámolót készít. A 2013. december 31-i mérlegéből a következőket ismerjük:

Mérleg tétel Eszközök E Ft Mérleg tétel Források E Ft
A) Befektetett eszközök Help D) Saját tőke Help
I. Immateriális javak 2300 I. Jegyzett tőke 20 000
II. Tárgyi eszközök 75 450 IV. Eredménytartalék 48 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3000 VII. Mérleg szerinti eredmény Help
B) Forgóeszközök Help E) Céltartalékok -
I. Készletek 8 550 F) Kötelezettségek Help
II. Követelések Help II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 15 000
III. Értékpapírok 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek Help
IV. Pénzeszközk 4 700 - - -
C) Aktív időbeli elhatárolások Help G) Passzív időbeli elhatárolások Help
Eszközök összesen Help Források összesen Help

Kiegészítő információk:

 • A befektetett pénzügyi eszközök között egy 5 évre adott kölcsön szerepel. A kölcsön éves szintű kamata 8%. A kamatot évente egyszer, szeptember 1-jén utalja át az adós. A kölcsönt lejáratkor egy összegben fizetik majd vissza.
 • A készletek között 480 000 Ft befejezetlen termelés szerepel.
 • A követelések az értékesített késztermékek miatt fennálló 5 200 000 Ft áfa nélküli követelést tartalmaznak.
 • Aktív időbeli elhatárolás az adott kölcsön kamata miatt keletkezett.
 • A Kft adózás utáni eredménye 12 500 000 Ft volt, a tulajdonosok nem vettek ki osztalékot az eredményből.
 • A hosszú lejáratú kötelezettségek egy 3 évvel korábban felvett beruházási hitelből adódnak. A hitel kamata 6%, évente egyszer, július 1-én kell fizetni. (A kamat számításnál az év napjait 360 nappal vegye figyelembe.)
 • A rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:
  • 454. Szállítói tartozások2 540 000 Ft
  • 463. Költségvetési befizetési kötelezettség7 200 000 Ft
  • 464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése7 050 000 Ft
  • 466. Előzetesen felszámított áfa16 600 000 Ft
  • 467. fizetendő áfa19 200 000 Ft
  • 468. Áfa pénzügyi elszámolása számla (T)2 000 000 Ft
  • 471. Jövedelemelszámolási számla1 169 000 Ft
  • 473. Társadalombiztosítási kötelezettség275 000 Ft

Feladat

 1. Számítsd ki a mérleg hiányzó adatait, és írd be azokat a mérleg megfelelő soraiba!
 2. Könyveld le a kontírozó íven a nyitás utáni rendező tételeket!

Kontírozó ív

Sorszám Gazdasági esemény Tartozik számla Követel számla Összeg Ft
1. Mérleg szerinti eredmény átvezetése Help Help Help
2. Nyitó befejezetlen termelés átvezetése Help Help Help
3. Költségvetési befizetési kötelezttségek teljesítésének átvezetése Help Help Help
4. Előzetesen felszámított áfa átvezetése Help Help Help
5. Fizetendő áfa átvezetése Help Help Help
6. Aktív időbeli elhatárolás visszavezetése Help Help Help
7. Passzív időbeli elhatárolás visszavezetése Help Help Help

Használható számlaszámok:

 • 23. Befejezetlen termelés
 • 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
 • 413. Eredménytartalék
 • 419. Mérleg szerinti eredmény
 • 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
 • 464. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése
 • 466. Előzetesen felszámított áfa
 • 467. Fizetendő áfa
 • 468. Áfa pénzügyi elszámolása számla
 • 482. Költségek, ráfordítsok passzív időbeli elhatárolása
 • 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 • 872. Fizetendő kamatok
 • 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek