Interaktív vizsgafeladatok számvitelből

Pénzügyi-számviteli ügyintézők részére

2. feladat / 1. feadatsor

A Kft tárgyi eszközeiről 2014. január 1-én ismerjük:

12. Ingatlanok 25 000 000 Ft
129. Ingatlanok értékcsökkenése Help
13. Műszaki gépek, berendezések 131 220 000 Ft
139. Műszaki gépek értékcsökkenése Help
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Help
149. Egyéb berendezések értékcsökkenése 8 000 000 Ft

Kiegészítő információk a tárgyi eszközökről:

 • Maradványértéket nem terveztek egyik állománycsoportban sem.
 • Az ingatlanok tervezett értékcsökkenési leírása 4% évente, a használatban töltött idő 10 év.
 • A termelőgépek tervezett értékcsökkenését degresszív módon, az évek száma összegével 8 év alatt tervezték elszámolni. A használatból 4 év telt el.
 • Az egyéb berendezéseket 2,5 éve vették használatba, értékcsökkenése lineáris, évente 10%.

Feladat:

A) Határozd meg a tárgyi eszközök hiányzó nyitó egyenlegeit!

B) A Kft saját kivitelezésben új gyártóeszköz létrehozását valósította meg. A gyártóeszköz előállításának adatai a következők:

 1. A közvetlenül felhasznált anyagok értéke2 200 000 Ft
 2. Közvetlen munkabérek1 800 000 Ft
 3. Bérjárulékok600 000 Ft
 4. Az igénybevett tárgyi eszközök értékcsökkenése150 000 Ft

Feladat:

A kontírozó íven könyvelje el a gyártóeszköz költségeit, majd az állományba vételét, aktiválását, ami február 28-án történt. A gyártóeszközt az adóköteles tevékenységben tervezik használni, a leírását lineáris leírási módszerrel, maradványérték nélkül, 10 év alatt kívánják elszámolni.

Kontírozó ív

Sorszám Gazdasági esemény Tartozik számla Követel számla Összeg Ft
1. Felhasznált anyagok Help Help Help
2. Közvetlen munkabér költség Help Help Help
3. Bérjárulékok Help Help Help
4. Értékcsökkenési leírás Help Help Help
5. Átvezetés a beruházásokra Help Help Help
6. Áfa Help Help Help
7. Aktiválás Help Help Help

Használható számlaszámok:

 • 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
 • 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 • 161. Befejezetlen beruházások
 • 21-22. Anyagok
 • 466. Előzetesen felszámított áfa
 • 467. Fizetendő áfa
 • 471. Jövedelemelszámolási számla
 • 473. Társadalombiztosítási kötelezettség
 • 511. Vásárolt anyagok költségei
 • 541. Bérköltség
 • 56. Bérjárulékok
 • 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 • 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

C) Számítsd ki és kontírozd a Kft tárgyi eszközei után az I. negyedévi értékcsökkenés összegét! (Az értékcsökkenést a negyedév első napján meglévő eszközök után számítják és a negyedév végén könyvelik a Kft-nél.)

Kontírozó ív

Sorszám Gazdasági esemény Tartozik számla Követel számla Összeg Ft
1. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése Help Help Help
2. Műszaki gépek terv sz. értékcsökkenése Help Help Help
3. Egyéb berendezések, gépek, jár. terv sz. écs. Help Help Help

Használható számlaszámok:

 • 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
 • 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 • 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 • 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás